Gældende Instruks/Handlingsplan ved lækage/rørbrud 

Både ved små eller mindre rørbrud er det vigtigt, at de rigtige aktører kontaktes så bruddet kan udbedres uden, at reparationen giver anledning til overskridelse af drikkevandskriterierne. Vandværket  giver en mundtlig instruks vedrørende sikring af, at drikkevandet ikke bliver forurenet, eller om nødvendigt udleveres  der en handleplan med instruks for udførelse af reparation ved rørbrudet. Formålet er, at undgå unødig forurening af drikkevandet ved forkert håndtering af rørene.

Entreprenører skal altid søge oplysninger via LER til ledningstracéen, medmindre andet er aftalt, inden de graver i vejen.  Formålet er, at undgå unødig beskadigelse af rørledningsnettet.

Ledningsplaner med stophaner

Degitalt kort, link på hjemmeside: www.Oksbolsognsvand.dk

+ kort i vandværket

 

Vigtigt!  Vandværket skal altid kontaktes ved rørbrud

 Det er altid vandværket der iværksætter en reparation ved ledningsbrud eller anden skade på     ledningsnettet.  Medmindre det er en jordledning og skaden/ bruddet er inde på ejendommen efter målerbrønd / måler.

Liste over godkendte aktører ved lækage /rørbrud

 

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

vvs

Erik Jensen eft.

Mellemvej 2

 

74450565

 

20448565

gravearbejde

Peter Moos eftf.

Nyrøjsvej 11

 

74450600

 

40268606