Gældende fra den 1. januar 2017

Se taksterne for 2018 i PDF

Se taksterne for 2017 i PDF 

Se taksterne for 2016 i PDF   
                    
Se taksterne for 2015 i PDF

            

     

15. december 2019Vandforsyningen kører normalt.