Vandkvalitet

Vand er et vigtigt levnedsmiddel, som vi gerne må drikke en eller to liter af hver dag. Derfor er det vigtigt, at der en god og omfattende kontrol med vandets kvalitet. 

I Danmark har vi 3 grundlæggende krav til vores drikkevand: 

  • Vandet skal være klart
  • Vandet skal være friskt
  • Vandet skal være rent

Vores vand er baseret på grundvand, som iltes og filtreres, inden vandet pumpes ud til forsyningens forbrugere. Ved iltning og filtrering undgås det, at vandet indeholder for store mængder jern og mangan, når det kommer ud af forbrugerens vandhane.

Grunden til at fjerne jern og mangan er ikke af sundhedsmæssig karakter, men det skyldes alene at vandet fremstår klart og ikke misfarver ved f.eks. tøjvask.

Vores vand har en hårdhed på ca. 18 - 20OdH.

Drikkevandets kvalitet kontrolleres løbende af ALS Denmark A/S. Du finder de seneste vandanalyser HER.

Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 
Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 
Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 
Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.