Slide background

Hvad koster vandspild

Det koster mange penge, hvis der er en vandhane, der drypper eller et toilet der løber.

Her kan du se hvor mange m3 vand du kommer til at betale ekstra for....

Vandhane:
Langsomt dryp
Hurtigt dryp
Løber konstant

7 m3 pr. år
30 m3 pr. år
100 m3 pr. år
Toilet:
Løber, så det er svært at se
Løber, så det kan ses
Løber, så der er uro på overfladen

100m3 pr. år
200 m3 pr. år
400 m3 pr. år
Hold øje med vandforbruget!
Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt.
Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.
Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode.
I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug.