Persondataforordning (General Data Protection Regulation)


Fakta: 

Persondataforordningen (GDPR) træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018 og erstatter Persondataloven. En forordning skal ikke ratificeres - den træder blot i kraft, og bliver således den nye virkelighed for alle virksomheder, der behandler persondata. 

Efter GDPR skal Oksbøl Sogns Vandforsyningsselskab kunne demonstrere overholdelse af reglerne, også uden der har været konstateret brud på sikkerheden.

Dette betyder bl.a. at:

- Man skal have det fulde overblik over persondatabehandlingen
- Man skal dokumentere alle processer, der vedrører persondatabehandling
- Man skal sikre sig, at medarbejdere, der håndterer persondata kender, forstår og agerer efter reglerne

Hvad er Persondata?

Persondata er alle datasæt, der muliggør identifikation af et individ! Data behøver således ikke være følsomme for at være omfattet. Navn og adresse er derfor nok - så gælder reglerne. 

Det er ikke - og det bliver ikke - forbudt at bruge persondata, men det er vigtigt, at man som virksomhed sikrer sig, at man håndterer persondata på en lovlig måde, og at man kan bevise det.

Du kan læse mere om Persondatapolitik for Oksbøl Songs Vandforsyning her.